De Papenhoeve

Locatie: Papendrecht

In een openbare aanbestedingsprocedure eind 2013 heeft de gemeente Papendrecht gekozen voor een ontwerp van 3BM voor een nieuwe kinderboerderij. Dit project is in samenwerking met Krijgsman Bouw B.V. uit Dordrecht tot stand gekomen. Opdrachtgever is de gemeente Papendrecht.

3BM heeft een nieuw ontwerp gemaakt voor 2 bestaande gebouwen waarbij de bestaande constructie voor zover mogelijk moest worden behouden. Het ene gebouw is heeft een bijeenkomstfunctie en huisvest ook de facilitaire functies. Het andere gebouw is een dierenverblijf dat is gerealiseerd op de ronde fundering van een voormalige waterzuiveringsinstallatie. Ook is 3BM betrokken geweest bij de (her)indeling van het terrein.

Project delen met: