Woonhuis en kantoor

Locatie: Vierpolders

Voor dit vrijstaande woonhuis met bijgebouw hebben wij de constructieve uitwerking, een deel van het bouwkundig tekenwerk en een 3D model verzorgd. De woning bestaat uit een onderkeldering gedeeltelijk in een talud en daarop twee volwaardige verdiepingen. Kenmerkend zijn de rieten daken, de gemetselde schoorstenen en de doorgaande plint.

De onderbouw bestaande uit een kelder is gesitueerd in het invloedsgebied van de dijk. Geotechnisch was het een interessante ondergrond. De stijghoogte van het grondwater in de onderliggende watervoerende laag lag boven maaiveld waardoor gevaar voor ‘opbarsten’ aanwezig was. Er is bemaling toegepast om de grondwater in deze laag te laten dalen.

De schoorsteen staat boven een kelder en is opgevangen met 2 liggers HEM320.

Project delen met: